Kijktechnieken autorijden

Iedereen die rijlessen volgt krijgt te maken met de kijktechniek. Er zijn veel verschillende situaties waarbij je goed moet kijken of het veilig is en of je de verrichting die je wilt doen kunt uitvoeren. We hebben op basis van de ervaringen met onze leerlingen een paar situaties uitgewerkt.

24-06-2020

Kijktechnieken autorijden

Iedereen die rijlessen volgt krijgt te maken met de kijktechniek. Er zijn veel verschillende situaties waarbij je goed moet kijken of het veilig is en of je de verrichting die je wilt doen kunt uitvoeren.

We hebben op basis van de ervaringen met onze leerlingen een paar situaties uitgewerkt.

 • Rotondes

 • Kruispunten

 • Auto- snelwegen

Kijkgedrag bij rotondes

Op een rotonde wordt tegen de klok ingereden. Er bestaan twee soorten rotondes, met en zonder voorrang. Bij rotondes in de voorrang moeten voertuigen die de rotonde komen oprijden voorrang verlenen aan het verkeer die op de rotonde rijdt. Rotondes zonder voorrang zijn er in Nederland niet veel. Bij rotondes uit de voorrang hebben alle automobilisten van rechts voorrang. Denk hierbij aan het beruchte Keizer Karelplein in Nijmegen.

Zorg dat je goed in je binnenspiegel en buitenspiegels kunt kijken. Je zicht in spiegels is op de rotonde erg belangrijk.

Over de schouders kijken is ook belangrijk omdat je in een buitenspiegel niet precies ziet wie naast je rijdt. Denk hierbij aan uitrijden van de rotonde, fietsers en voetgangers hebben hier vaak voorrang. Doordat de auto schuin naar het fietspad rijdt kun je fietsers vaak alleen zien door over je schouder te kijken. Daarnaast kunnen deze weggebruikers zowel van links als van rechts komen.

Foto_banner_blog.jpg

Kijkgedrag bij kruispunten

Voordat een kruispunt benaderd wordt kijk je eerst naar de verkeerssituatie op het kruispunt. Stel jezelf de volgende vragen als je op de kruising afrijdt:

 • Is het druk?

 • Is het een voorrangskruising?

 • Wie gaat voor?

 • Heb ik de juiste snelheid?

 • Zit ik in de juiste versnelling? 

Kijkgedrag bij rechts- en links afslaan afslaan

Sla je rechtsaf? Kijk dan eerst in de binnenspiegel. Daarna in je rechter buitenspiegel en over de rechterschouder.

Sla je Linksaf? Kijk dan eerst in de binnenspiegel. Daarna in je linker buitenspiegel en over de linker schouderschouder.

 1. Eerst kijken wie er voorrang heeft

 2. Kijk in de binnenspiegel

 3. Kijk in de buitenspiegel

 4. Kijk je over de schouder

 5. Geef richting aan

Foto_banner_blog_snelweg.jpg

Kijkgedrag bij auto- snelwegen

Tijdens rijlessen in het verkeer maak je gebruik van snelwegen en autowegen. Op autowegen gelden snelheden vanaf 50 kilometer per uur op snelwegen is dit vanaf 100 kilometer per uur.

Het grote verschil in een autoweg en snelweg is dat de rijbanen bij een snelweg gescheiden zijn door middel van een vangrail. Bij een autoweg is dit vaak niet het geval en moet je inhalen via de rijstrook van de tegenligger. Extra opletten en vooruitkijken is hierbij van groot belang.

Op een autoweg mag je alleen links inhalen. Loopt er doorgetrokken streep? Dan mag dit uiteraard niet.

Invoegen op een autoweg

1. Kijk eerst of de weg vrij is van eventuele tegenliggers (tegengestelde komend verkeer die vanaf de tweede baan op je afkomt)

2. Is de weg vrij dan kijk je eerst in je binnenspiegel

3. Kijk in je linker buitenspiegel

4. Kijk over je linkerschouder

5. Geef richting

6. Haal het voertuig voor je nu in

7. Kijk in de binnenspiegel

8. Kijk in je rechter buitenspiegel

9. Kijk over je rechterschouder of het ingehaalde voertuig op voldoende afstand gepasseerd is

10. Geef richting

Voeg nu in op de rechter rijbaan. Voordat je gaat invoegen of voorrangswegen of stoplichten nadert maak je gebruik van dezelfde kijktechnieken.

Invoegen op een snelweg

Wil je inhalen op een snelweg? Dan is de kijktechniek bijna hetzelfde.

1. Kijk eerst of er verkeer aankomt en of de linkerbaan vrij is

2. Kijk in je binnenspiegel

3. Kijk in je linker buitenspiegel

4. Geef richting naar links

5. Haal het voertuig nu in

6. Na het inhalen kijk je in de binnenspiegel en daarna rechter buitenspiegel

7. Kijk nu over je rechterschouder

8. Geef richting

9. Voeg nu in op de rechterrijstrook, zorg dat het ingehaalde voertuig op ruime afstand achter je rijdt.

"Op een snelweg mag je nooit rechts inhalen"

Let op: “Op een snelweg mag je nooit rechts inhalen”. Maak voldoende gebruik van je binnen en buitenspiegels op een snelweg. Door over je schouders te kijken zorgt ervoor dat je ook verkeer in een dode hoek waarneemt. In de buitenspiegels is dit vaak niet goed te zien. Deze kijktechniek gebruik je ook voordat je gaat invoegen. Je moet gezien hebben of er verkeer aankomt of niet en of je veilig kunt invoegen.

Rijd je op een autoweg en slaat er een andere auto linksaf? Dan mag je wel rechts voorbijgaan.

Foto_banner_blog_CBR.jpg

Examen tip
Kijk niet voor de examinator, kijk voor jezelf

Of jij vergenoeg voor de auto uitkijkt kan de examinator afleiden uit hoe jij reageert op het verkeer. Laat je tijdig het gas los? Maak je mooie bochten en reageer je op andere weggebruikers zoals bijvoorbeeld een rouwstoet die de weg opdraait? Hierdoor weet de examinator dat je goed kijkt.

Overdreven spiegelen heeft helaas geen zin zoals wel eens wordt beweerd. Ver vooruitkijken zorgt voor rust in de lesauto en dat is terug te zien in jouw rijstijl.