Privacy verklaring

Privacy- en cookieverklaring

Into Traffic verwerkt persoonsgegevens en mogelijk ook die van jou. Wij vinden het belangrijk je te informeren over welke gegevens wij verwerken en wat er met jouw gegevens gebeurt. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring zo helder mogelijk uitgewerkt wat wij doen met persoonsgegevens, waarom wij dat mogen, waarom wij dat doen en welke rechten jij hierbij hebt.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) van kracht. Deze privacyverklaring is een van de verplichtingen die daaruit voortvloeit. Volgens de AVG mogen wij persoonsgegevens verwerken. Dit mogen wij alleen niet zomaar doen. We moeten hiervoor wel een goede grond en een doel hebben én er duidelijk en open over zijn en dat willen we ook.

Gronden voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen de wet, een overeenkomst, toestemming of een gerechtvaardigd eigen belang zijn.

Voorbeelden van een doel zijn het draaiend houden van een website, het bijhouden van een administratie of het versturen van een nieuwsbrief zijn.

Het begrip verwerken doelt op alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan: opslaan, bewerken, publiceren, kopiëren, bekijken, weergeven, delen, etc…

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te zijn herleiden tot een persoon. Natuurlijk zijn dit naam- en adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer. Het kan ook gaan om een omschrijving van een persoon, op basis waarvan diegene te herkennen is. Ook IP-adressen zijn persoonsgegevens, omdat deze zo uniek zijn dat ze terug kunnen leiden naar een specifiek huishouden of persoon.

Met alle gegevens gaan wij zorgvuldig om en we zullen niet meer persoonsgegevens van je bewaren dan nodig.

Een bijzondere categorie persoonsgegevens zijn de ‘bijzondere persoonsgegevens’, waaruit gevoelige informatie kan worden gehaald. Bijvoorbeeld informatie over gezondheid, geaardheid, religie/levensbeschouwelijke overtuigingen of biometrische gegevens als vingerafdrukken. Wij kunnen bijzondere persoonsgegevens verwerken van onze klanten. Het gaat dan om medische – en strafrechtelijke gegevens die van belang zijn om rijles te mogen nemen.

De persoonsgegevens die Into Traffic verwerkt zijn:

 • Naam, adres, woonplaats;

 • Geboortedatum;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Betalingsinformatie als bankrekeningnummer en ter naam stelling;

 • Gegevens vanuit het CBR;

 • Indien van toepassing medische - of strafrechtelijke gegevens.

 

Gegevens bedrijf en contactgegevens

Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens die ons worden toevertrouwd. Waar wij diensten van anderen inzetten bij de verwerking van de persoonsgegevens, zullen wij dit uitdrukkelijk vermelden in deze verklaring.

Voor alle vragen en opmerkingen rondom privacy en deze privacyverklaring mag je contact opnemen met ons via:

Into Traffic
Meander 251
6825 MC Arnhem

026 213 7918
WhatsApp (06 361 904 16)
info@intotraffic.nl

 

Contactformulier

Bij het invullen van het contactformulier op onze website vragen wij om een aantal gegevens. Het gaat dan om:

 • voor- en achternaam;

 • e-mailadres;

 • telefoonnummer.

Deze gegevens hebben wij nodig om contact met je op te nemen voor het maken van een afspraak of het beantwoorden van je vraag. Door het versturen van het contactformulier geef je ons toestemming om deze gegevens te gebruiken om contact op te nemen. Wij zullen de gegevens binnen 2 (twee) maanden verwijderen als je geen verdere diensten van ons afneemt.

 

Nieuwsbrief

Als je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, zullen wij je naam en e-mailadres opslaan in onze mailinglist. Je hebt je hier zelf voor aangemeld door je e-mailadres in te vullen op de site, of door hiermee akkoord te gaan bij een bestelling. Je hebt ons hiermee toestemming gegeven om deze gegevens te gebruiken voor het versturen van de nieuwsbrief en verwante marketingactiviteiten. Wij gebruiken deze gegevens dan ook alleen voor dit doel.

Wij maken voor het versturen van onze nieuwsbrieven gebruik van software van een derde. We bewaren deze gegevens tot je jezelf uitschrijft bij onze nieuwsbrief. Dit kan je zelf doen door in de nieuwsbrief zelf op de link tot uitschrijven te klikken.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Bij het aangaan van een overeenkomst, zullen wij verwerken:

 • naam- en adres gegevens;

 • geboortedatum;

 • e-mailadres;

 • telefoonnummer;

 • bankrekeningnummer en de naam van de houder van het bankrekeningnummer waarmee onze facturen worden betaald.

Indien van toepassing slaan wij ook medische- en strafrechtelijke gegevens op die van belang zijn voor het mogen halen van het rijbewijs en het mogen volgen van rijlessen. Deze gegevens moeten wij bijhouden op grond van wet- en regelgeving.

Ook krijgen wij gegevens te zien die door het CBR worden doorgegeven. Deze informatie hebben wij nodig om de overeenkomst uit te voeren en om ervoor te zorgen dat wij betaald kunnen worden.

Daarnaast bewaren wij in onze administratie correspondentie waaruit blijkt dat er een overeenkomst is en wat deze inhoudt. Hieronder vallen ook de agenda van Into Traffic en de gemaakte afspraken en gereden lessen.

We bewaren jouw gegevens tot het rijbewijs is behaald. Daarna zullen wij gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de administratie binnen 2 maanden verwijderen.

We hebben een wettelijke bewaar- en administratieplicht, op basis waarvan wij gegevens ten behoeve van de administratie 8 jaar zullen bewaren.

 

Cookies

Voor onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw apparaat (computer, smartphone, tablet) worden geplaatst, waardoor je kan worden herkend als individuele gebruiker.

Voor sommige cookies dien je ons toestemming te verlenen voordat deze geplaatst worden, andere cookies plaatsen wij om een goed functionerende website te hebben.

Je kunt cookies zelf van jouw apparaten verwijderen in jouw browserinstellingen.

Wij plaatsen de volgende cookies:

 • Functionele cookies
  Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Het gaat hierbij om cookies die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je de website op de juiste manier in beeld krijgt, wij eventuele foutmeldingen inzichtelijk krijgen en de juiste taal wordt ingesteld. Ook zorgen ze ervoor dat je kunt inloggen en, indien van toepassing, dat je ingelogd blijft. Deze cookies worden door alle websites geplaatst en zijn noodzakelijk om de website te kunnen bezoeken. Zonder deze cookies kan je onze website niet bezoeken en kunnen wij geen werkende website houden.

 • Analytische cookies

Analytische cookies geven ons inzicht in jouw bezoek op de website. Wij kunnen in Google Analytics precies zien hoe jij door onze website heen bladert, welke pagina’s het meest bezocht worden en welke niet, op welk apparaat je onze website bezoekt en andere relevante gegevens op basis waarvan wij onze website kunnen verbeteren.

Deze analytische cookies gebruiken jouw IP-adres. Hiervoor dien je toestemming te verlenen door akkoord te gaan met het plaatsen van cookies. Dit doe je door akkoord te gaan met tracking cookies in de cookiemelding op onze website.

 • Tracking cookies
  Dit zijn cookies die bijhouden op welke pagina’s je bent geweest. Op deze manier kunnen wij relevante advertenties laten zien. Dit zijn dus eigenlijk cookies die andere partijen (derden) plaatsen en die worden herkend, waardoor je alleen relevante advertenties te zien krijgt.
  Daarnaast kan je door deze cookies advertenties van ons tegen komen op de websites van anderen of social media. Deze cookies plaatsen wij alleen als je hier toestemming voor hebt gegeven.

 

Social media

Wij gebruiken sociale media voor marketing en contact. Op dit moment gebruiken wij Facebook, Instagram, LinkedIn en Spotify. Voor het gebruik van sociale media verwijzen wij naar de privacyverklaring en jouw privacy-instellingen bij het betreffende sociale medium.

Daarnaast kunnen wij ook gebruik maken van social media marketingmogelijkheden, door (bijvoorbeeld) op Facebook advertenties te plaatsen bij mensen die voldoen aan een bepaald profiel, bijvoorbeeld op basis van woonplaats of interesses. Wij krijgen dan geen toegang tot op de persoon herleidbare gegevens. Je hebt hiervoor zelf toegang gegeven aan de betreffende social media. Wij verwijzen je hiervoor dan ook naar de privacyverklaring en jouw overeenkomst met deze partijen.

 

WhatsApp-groep theorielessen

Indien je een rijlespakket en/of theoriepakket afneemt bij ons, krijg je de mogelijkheid deel te nemen aan een WhatsApp groep waarin alle deelnemers vragen kunnen stellen. Dit is niet verplicht en zonder deze groep is jouw theorie opleiding nog steeds voldoende om de relevante kennis op te doen. Je kunt ons dan een op een gewoon vragen stellen.
Indien je ervoor kiest om deel te nemen aan deze groep, wordt jouw mobiele telefoonnummer toegevoegd aan de groep. Hierbij kunnen andere klanten jouw naam en telefoonnummer ook zien. Wij plaatsen je alleen in deze groep na jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt de groep zelf verlaten.

 

Derden

Om je goed van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van de diensten van derden. Met al deze derden hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten en zij hebben alleen toegang tot gegevens voor zover noodzakelijk en met een specifiek doel. In de meeste gevallen zullen deze derden jouw gegevens niet te zien krijgen en enkel opslaan.

 

Het gaat om de volgende derden:

 • Boekhouder;

 • Boekhoud- en agendasoftware;

 • Mailinglist software;

 • Marketingbureau;

 • Webhoster voor het in de lucht houden van de website en e-mail;

 • Provider voor telefonie.

 

Jouw rechten

Als jouw gegevens door ons worden verwerkt, dan heb je bepaalde rechten.
Je mag te allen tijde inzage vragen in de gegevens die wij van jou hebben. Daarnaast heb je ook het recht van ons te vragen jouw gegevens aan te passen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via info@intotraffic.nl.

Klachtrecht

Ben je niet tevreden met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kan je natuurlijk altijd je zorgen met ons bespreken, eventueel in een persoonlijk gesprek.

Daarnaast heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Zie voor meer informatie en het meldingsformulier https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/behandeling-van-klachten-door-de-ap.

 

Beveiliging

Alle gegevens zullen door ons op een adequate manier worden beveiligd, zoals je ook van ons mag verwachten. Je gegevens worden ook niet aan derden verstrekt, anders dan hierboven is vermeld.

Datalekken

Mochten (kwaadwillende) ondanks alle beveiligingsmaatregelen toch toegang hebben gekregen tot jouw gegevens, op welke manier dan ook, dan zullen wij je hier binnen 48 uur na ontdekking van dit data lek op de hoogte stellen. Wij zullen je dan ook informeren over de vervolgstappen en de rechten die je hebt.